Vì sao hẹp bao quy đầu khiến dương vật bị ngắn và nhỏ?