không nên pha sữa cho trẻ sơ sinh loãng hơn, đặt hơn so với công thức