Bé 6 tháng tuổi biết cười, có thể bắt đầu học ngôn ngữ