Có phải chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi dứt điểm bệnh trĩ