Bị trĩ có nên tập các bài tập giảm eo và tăng cơ bụng