Ngồi thiền khiến bệnh trĩ trở nên nghiêm trọng hơn