Một số lưu ý sau khi sử dụng thuốc đặt hậu môn chữa bệnh trĩ: