Bài thuốc 2: Vỏ cây hồng chữa bệnh trĩ đi ngoài ra máu