Bài thuốc 3: Cỏ nhọ nồi chữa bệnh trĩ đi ngoài ra máu