Triệu chứng bệnh trĩ cấp độ 2 thường biểu hiện như thế nào?