Chi phí kiểm tra thai, khám thai phụ thuộc vào yếu tố khác nhau