Bổ sung chất xơ trong thực đơn để phòng ngừa bệnh trĩ