Chu kì kinh nguyệt không có thời gian đảm bảo an toàn tuyệt đối