Trẻ bị dài bao quy đầu phải chịu những tác hại như thế nào?