Khi bao quy đầu bị dài, nam giới dễ bị xuất tinh sớm