Giảm tinh trùng do làm việc, tập luyện thể thao quá sức