Giữ gìn vệ sinh cá nhân giúp phòng tránh bệnh viêm âm đạo ở nữ