Sử dụng các loại thuốc đúng liều lượng, chỉ định để ngừa viêm âm đạo