Quan hệ tình dục lành mạnh là phương pháp ngừa viêm âm đạo