Các loại rau xanh thực phẩm có lợi cho người bị viêm âm đạo