Không ăn Thực ăn ngọt, béo, nhiều dầu mỡ khi bị viêm âm đạo