Một số những nguyên nhân gây nên kinh nguyệt thất thường như: