Phải làm sao khi kinh nguyệt đến sớm và không đều?