Chi phí kiểm tra khí hư bất thường hết bao nhiêu tiền